Informatie & reserveringen: 0031(0)314-653180 (ma-vr 09:30-12:30 & 13:00-17:00) - Email: info@divingworld.nl
Boekingsvoorwaarden

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Diving World Nederland BV (KvK nr. 09098414) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite ( vetgedrukte naar keuze ) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriŽren.Ē
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR-Consumentenvoorwaarden
Diving World Nederland BV (KvK Arnhem 09098414) is aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.) Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Hierdoor kunt u met een veilig gevoel op vakantie.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en de aanvullende reisvoorwaarden van Diving World Nederland B.V. van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Wij gaan ervan uit dat u van deze reisvoorwaarden en onze aanvullende voorwaarden op de hoogte bent bij het maken van een boeking. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de aanvullende reisvoorwaarden van Diving World Nederland B.V.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om voor eind 2003 een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoŲrdinator actief.

Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Milieubeleidsverklaring

Diving World Nederland is een reisorganisatie gespecialiseerd in Duikreizen.De duiksport kan negatieve effecten hebben op de onderwaterwereld. Een van de belangrijkste motieven van Diving World om aandacht te besteden aan PMZ, is informatie aan onze klanten en lokale agenten te verschaffen, om zo het negatieve effect te minimaliseren. Tevens houdt Diving World zichzelf het doel, om zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners, die hetzelfde milieu doel nastreven. Om zo het behoud van de onderwaterwereld na te streven, wat als gevolg heeft duurzaam toerisme.

Diving World organiseert o.a duikreizen naar bestemmingen waar helaas misbruik van kinderen structureel plaatsvindt. Diving World verplicht zich tot het bindend besluit, genomen in het jaar 2001 door de VRO. Dit besluit richt zich op het infomeren van onze lokale vertegenwoordigers/reisleiding en onze gasten door middel van aangeleverde informatie van ECPAT. Tevens zal er een standaardtekst te lezen zijn in de brochure van Diving World Nederland. In deze tekst zal duidelijk naar voren komen dat Diving World, het ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden, actief zal steunen.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Wij verwijzen u graag naar onze pagina "links". Onder de rubriek DUURZAAM TOERISME vindt u een aantal website pagina's met belangrijke informatie over duurzaam toerisme.

Wat is HEPCA?

In de afgelopen jaren heeft de duiksport veel aan populariteit gewonnen. Er wordt dan ook veel gedoken tijdens vakanties in , bijvoorbeeld, de Rode Zee van Egypte. Als aanbieder van duikreizen zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijk met betrekking tot het behoud van de delicate rifsystemen. Om die reden zijn wij dan ook lid van de HEPCA, een organisatie die staat voor het behoud van de onderwaterwereld in Egypte, opgericht door ondernemers uit de duiksport in Egypte. Doelstelling van de organisatie is het behoud van de koraalriffen in de Rode Zee en een milieu-bewustwording te kweken bij zowel de medewerkers in de duikbranche, lokale bevolking en de toerist.

Een van de eerste en belangrijkste acties van HEPCA is de installatie en het onderhoud van ruim 380 drijvende aanlegboeien. Deze zorgen ervoor dat de boten niet meer aanleggen op het rif zelf, daarmee beschadigingen veroorzakend. Daarnaast organiseert HEPCA trainingen voor het bootpersoneel en medewerkers in de duikbranche en worden regelmatig schoonmaakacties op de riffen en stranden gehouden.Diving World Nederland B.V.

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag 09.30 - 12:30 & 13:00 - 17.00.
Zaterdag en zondag gesloten

Telefoon: 0314-653180
Noodnummer alleen voor calamiteiten: 06-55872688

ANVR nummer: 4760
SGR nummer: 2718
KVK nummer: Arnhem 09098414
BTW nummer: NL 812360989B01